ECB-2030XL styrenhet

6,485.52 kr

Tekniska data:
Ingång: NTC temperatursensor 10kΩ vid 25°
Mätområde: -45…99°C
Mätnoggrannhet: +/-1%
Samplingsperiod: 330 ms
Indikeringsupplösning: 0,1°C eller 1°C över hela området
Display: LED huvudhöjd: 30mm, extra 14mm
Justeringsmetod: PÅ-AV med hysteres
Installation: Väggmonterad
Grad och skyddsklass: IP65 front/IP33 övrigt
Strömförsörjning: 380V~ +/- 10% 3-fas
Strömförbrukning: max 5VA
Arbetsförhållanden: -5…60°C; 0…85%RH (icke-kondenserande)
Lagringsförhållanden: -40…75°C; 0…85%RH (icke-kondenserande)

Artikelnr: EG05079 Kategori:

ECB-2030XL är en modern styrenhet för komplex drift av kylsystem med en trefas kompressor upp till 10HP(10HP). Den övervakar driften av kompressorn, fläkten, trimningen, larmet och belysningen. Det hermetiska höljet med en stor LED-display garanterar hög säkerhet och användarvänlighet och minskar installationskostnader och tid, genom att kombinera styrenhet och ställverk med DIN-skenaskydd. Två NTC-detektorer ingår.

De främsta fördelarna är:
– styrning av en trefas kompressor upp till 10HP (10 hk)
– Schneider inbyggd överströmsbrytare
– modern hermetisk kapsling IP65
– estetisk kontrollpanel med stor display
– klocka med programmerare
– larm för en ostängd dörr med ljudsignal
– många indikatorer på systemets driftsförhållanden
– lättanvända funktions- och programmeringsknappar
– ECO-läge automatisk ändring av temperaturinställningar utanför butikens/företagets drifttider
– sensor för toning, fasföljd och fasobalans

 

Utgångar:
– Laddare: 10HP=10km 3-fas
– Avfrostning: 4400W 3-fas
– Fläkt: 1100W 3-fas
– vevhus: 1100W 1-fas
– Larm: 1100W 1:a
– Belysning: 1100W 1-fas

Funktioner:
– Natur-, el-, hetgasavfrostning
– Styrning av förångarens fläkt
– Realtidsklocka
– Ljudlarmsignalering
– RS-485 kommunikationsgränssnitt med Modbus-protokoll
– Slå på kompressorns vevhusvärmare
– två hjälputgångar för styrning: belysning, kondenspump eller larm
– två logiska ingångar: dörr, tryckomkopplare, knappar, larm, fjärravfrostning, etc.

HACCP-larm

Omedelbart larm för hög ”SHI” och låg ”SLi” temperatur
Larm för hög temperatur ”SHH” och lågtemperaturlarm ”SLH
Regulatorn sparar även i minnet:
Datum/tid för strömavbrott
Max- och lägsta temperatur under larmet

Analytics by Conversios