Mach3-programvara

2,793.00 kr

Mach 3-programmet är ett av de populäraste CNC-maskinstyrningsprogrammen för kommersiella och hobbylösningar.
Det möjliggör styrning av CNC-maskiner:

✓plotters
✓fräsmaskiner, graveringsmaskiner
✓plasmabrännare
✓Styrofoam fräsar
✓svarvar

Med Mach3-programmet kan vi omvandla en PC till en CNC-maskinkontroller.
I programmet kan du definiera arbetsparametrarna för varje axel separat.
Programmet kan styra alla uppsättningar förare och stegmotor.
Mach3 kan styra alla enheter som har högst 6 axlar.
Operationen styrs på grundval av G-koder, som kan matas in manuellt eller förbereds från vektorfiler, till exempel med LazyCam-programmet.
Varje mekanisk transmissionslösning (skruvar, remsor eller tandrem) kan också användas.
I programmet har vi en förhandsgranskning av verktygsbanan och vi kan kontrollera bearbetningsparametrar, till exempel matningshastighet eller spindelhastighet, fortlöpande.
Den styr driften av stegmotorer eller servomotorer genom att skicka steg- och riktningssignaler (steg / dir).
Detta program fungerar med alla controllers som finns i vårt erbjudande.

Analytics by Conversios